Voorwaarden Vakantie appartementen

 

Hier vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden van Vakantie appartementen.

Heeft u vragen over onze vakantie appartementen in Salou (Spanje)? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

 

1. Algemeen

Indien u, hierna te noemen huurder, onze vakantiewoning in Salou huurt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze huur- en

boekingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Boeken

Het reserveren kan zowel schriftelijk als telefonisch gedaan worden. Bij boeking dient een kopie meegezonden te worden van een geldig

identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs. De boeking is geldig vanaf het moment, dat de huurder de huurovereenkomst ontvangt.

De verhuurder is gerechtigd de reservering, zonder opgaaf van redenen, teniet te doen, binnen 3 x 24 uur na ontvangst boekingsformulier.

Een dergelijke annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

3. Huurovereenkomst

Onmiddellijk na reservering ontvangt huurder twee exemplaren van de huurovereenkomst. Binnen 3 dagen na ontvangst dient huurder

één exemplaar van de huurovereenkomst - voor akkoord ondertekend - aan verhuurder te retourneren. Bij ondertekening van de

huurovereenkomst dienen zowel verhuurder als huurder zich te houden aan de bepalingen in de huurovereenkomst. Verhuurder kan in

geval van overmacht de huurovereenkomst ontbinden. Dit zal gemeld worden binnen 7 dagen na de overmachtsituatie.

Bij annulering door huurder blijft de huurder aansprakelijk voor de gehele huurprijs, tenzij door huurder (een) andere huurder(s) voor dezelfde

periode worden gevonden en verhuurder hiermee akkoord is.   Hiervoor worden administratiekosten door verhuurder in rekening gebracht.

Huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. De huurperiode is op weekbasis van zaterdag 13.00 uur tot

zaterdag 12.00 uur.

 

4. Huurbedrag

Het in de huurovereenkomst genoemde bedrag is inclusief gebruiksafhankelijke kosten.

 

5. Betaling

Huurder dient zich te houden aan de volgende betalingstermijnen: Binnen 8 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst dient een

aanbetaling van € 100 of 20% van de totale huursom voor de maanden juli en augustus ontvangen te zijn. De totale huursom dient

uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn betaald. Huurder dient een borgsom van 150 € te betalen.

Eventuele schade, eindschoonmaak, de verbruikte energie en telefoon worden verrekend met deze borgsom.

Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dient binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging 100% van

de totale huursom + borgsom te worden betaald.

 

6. Gebruik van de woning, schade

Het huis wordt op weekbasis verhuurd aan één hoofdhuurder. De huurder kan zelf medebewoners uitnodigen.

Voorwaarde is, dat deze medebewoners op het boekingsformulier zijn vermeld. De huurder en de medebewoners van de vakantiewoning

dienen deze met de nodige goede zorg te gebruiken. Ook is het aan huurder en zijn medebewoners niet toegestaan overlast aan de

omgeving te veroorzaken. Indien huurders en/of medebewoners zich niet gedragen in de geest van deze huurovereenkomst, dan is

verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen, dat de huurder en zijn medebewoners de vakantiewoning

verlaten. Een dergelijke maatregel wordt genomen, nadat verhuurder huurder en/of zijn medebewoners gemaand heeft zich aan de

goede zorgtaak te houden. Indien om de hierboven gemelde reden de huurovereenkomst voortijdig teniet wordt gedaan kan de huurder

geen aanspraak maken op restitutie van het betaalde huurbedrag. Huurder verplicht zich alle door hem, of door zijn medebewoners,

aangerichte schade aan en/of in de vakantiewoning, of van de inventaris, onmiddellijk aan de verhuurder telefonisch te melden en

schriftelijk te bevestigen. De schade kan uitsluitend in overleg met verhuurder worden hersteld. Voor schade is hoofdhuurder hoofdelijk

aansprakelijk. Schade (zoals hierboven bedoeld), welke door verhuurder na vertrek van huurder wordt geconstateerd, wordt bij huurder

alsnog in rekening gebracht en verhoogd worden met minimaal 50 € administratiekosten. Dit zal verrekend worden met de borgsom.

De huurder verplicht zich de aan de schade verbonden kosten terstond te betalen.  

 

7. Gebruik apparatuur, eindschoonmaak, brandverzekering en energiegebruik

De huurder ontvangt met de sleutel (1 week voor huuraanvang) tevens een samenvatting met gebruiksaanwijzingen die betrekking

hebben tot de woning en de apparatuur. Ook ontvangt de huurder een inventarislijst. Voor eventuele schade, ontstaan door brand

met als oorzaken gebruik barbecue, roken of ander vuur, wordt huurder volledig voor aansprakelijk gesteld. De eindschoonmaak kan

door de huurder zelf gebeuren of door schoonmaakpersoneel ter plaatse waarvoor 100 € aangerekend zal worden.  

 

8. Linnengoed

Bad en keukenhanddoeken, bedlinnen zijn aanwezig (moeten wel bij vertrek gewassen worden). 

Vaatdoeken moet men zelf meebrengen.

 

9. Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan in overleg met de eigenaar. De huisdieren zijn niet toegestaan in de slaapkamers en op stoelen en banken.

 

10. Klachten, vergoeding ten gunste van huurder

Eventuele klachten met betrekking tot de woning dienen, zodra ze zijn geconstateerd, binnen 24 uur te worden gemeld aan

verhuurder en schriftelijk bevestigd. Verhuurder verplicht zich in overleg met huurder de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

Maximale aansprakelijkheid van de verhuurder is de betaalde huur. Geen schadevergoedingen zullen worden betaald 

wegens bederf van vakantievreugde